Намерен на улицата iPhone 3 докара глоба на Б.В. от Русе, който не го предал в полицията, а го задържал за лична употреба. Скоро обаче бил издирен по специален сигнал, излъчван от смартфона, и късметът му се обърнал против него. На полакомилия се мъж бил издаден акт от МВР, което го накарало веднага да върне телефона на собственичката му. Въпреки разкаянието си обаче, човекът сметнал санкцията за неоправдано тежка и я обжалвал. Заради чистото му съдебно минало, изразеното съжаление и тежкото му материално положение съдът намали наложената му от полицията глоба от 300 на 100 лева. Това наказание също може да се обжалва.