Фирмите за бързи кредити у нас ще трябва да се съобразяват с ново четири пъти по-строго изискване за минимален капитал. Това става ясно от решение на БНБ за промяна на Наредба номер 26 за финансовите институции, което вчера е прието от Управителния съвет на централната банка, пише в. "Стандарт".
Новият минимално изискуем капитал за развиване на дейност с бързи кредити у нас скача на 1 млн. лева, като сумата може да бъде набрана само със собствени парични средства на съдружниците и акционерите. Новият праг е четири пъти по-висок спрямо настоящото изискване за минимален капитал от 250 хил. лв.

С измененията текстовете на наредбата се привеждат в съответствие с промените на Закона за кредитните институции, както и с най-новите международни стандарти за борбата с изпирането на пари, гласят мотивите на БНБ. Всичко това ще принуди всички небанкови институции у нас да се пререгистрират в БНБ.

Реално обаче завишеното изискване за минимален капитал ще редуцира броя от фирмите за бързи кредити в страната, коментираха финансисти. За това ще спомогне и наскоро приетият от парламента максимален таван от близо 50,5% на допустимите разходи по бързите кредити в България. Към днешна дата дейност с отпускане на бързи заеми у нас развиват над 200 финансови институции.

Освен по-висок минимален капитал фирмите за бързи заеми ще трябва да обявяват и действителните си собственици. Повишават се и изискванията към управителите на финансовите институции, като ще се отчита и тяхната репутация, предвиждат промените в наредбата.