Специална наредба за пасищата и мерите е подготвила Община Русе за септемврийската сесия. С нея се цели ясно да се регламентира ползването на тези земеделски земи, задълженията на ползвателите и стандартите, които трябва да спазват при поддръжката им.
В момента пасищата и мерите се предоставят безвъзмездно всяка година с решение на общинския съвет. С наредбата ще се въведе такса за ползването им от 3 лева на декар, както и санкции за нарушения. Очакванията са това да доведе до по-ефективно управление на пасищата и мерите и поддържането им в добро екологично и земеделско състояние. Новата наредба няма да наложи изразходване на допълнителни средства и ангажиране на нови служители.