През 2010 и 2011 г. са препродадени около 10% от нивите в Русенско, показват данните от изследване на Системата за агропазарна информация към земеделското министерство. През 2010 г. са сключени 6349 сделки за 74 968 декара земя. През следващата година броят на продажбите се увеличава на 7494, като собственика си сменят 93 033 декара ниви. Обработваемата земя в цялата област е около 1,7 млн. дка.
Средните цени, на които са сключвани сделките преди 2-3 години, изглеждат фантастично ниски спрямо сегашните. През 2010 г. декар нива в Русенско се е продавал по 250 лева, а през 2011 г. сумата скача драстично до 348 лева. Този скок продължава и през следващата 2012 г., която не е обхваната от статистиката, тъй като към момента цените на земеделската земя в областта са над 700 лева. Настоящата 2013 г. обаче ще бъде може би първата, в която нивите няма да поскъпнат, а е възможно дори леко да поевтинеят. Причината е, че заради ниските изкупни цени мнозина арендатори ще завършат стопанската година на загуба и няма да им останат свободни пари за покупка на нови масиви.
Статистиката на САПИ отчита много рязък скок за двете години и по отношение на изплащаните от арендаторите ренти. Докато през 2010 г. максималният годишен наем на декар земеделска земя е бил 30 лева, през следващата 2011 таванът скача на 91 лева (фантастичната рента бе договорена за 10 години напред на търговете за отдаване на държавна земя). Към момента масовите ренти в Русенско се договарят на ниво 40-50 лева и ръстът им изостава от този на цената на земята. Което означава, че отдаването на земеделска земя не е толкова доходно колкото през 2010/2011 г., въпреки че и сега носи много прилични доходи на собствениците си.