Живописни платна, създадени в последните две години, подреди в изложбената зала на „Борисова“ 6 художникът Владимир Цоневски. Това е негова 36-а самостоятелна експозиция. Два основни цикъла представя на вниманието на ценителите авторът. По-мащабните като формат работи са пейзажи, в които познати гледки с русенските архитектурни образци звучат изненадващо различно през специфичната колоритна обагреност. В малкоформатните картини Цоневски поставя акцент върху голи тела, коне и композиции, като контрастите и детайлите отвеждат зрителя към неочаквани сюжети, напомнящи за похватите и внушенията на малките холандци. Изложбата на Владимир Цоневски ще остане в залата на „Борисова“ 6 до 14 май.