Спад на приходите с 16 на сто и близо три пъти по-малка печалба в сравнение с 2013 г. отчете „Параходство БРП“ за първото тримесечие на тази година. От продажби на услуги и други превозвачът е получил 4,909 млн. лева при 5,837 млн. за първите три месеца на 2013 г. Печалбата за периода намалява от 1,036 млн. на 351 хил. лева.
От междинния доклад на ръководството става ясно, че някакъв значителен ръст на приходите в следващите месеци трудно може да се очаква. До края на май се предвижда минимално предлагане на малки обеми пшеница и царевица за превоз. Това са основно остатъчни количества, които търговците трябва да продадат преди появата на новата реколта. Повечето от дългосрочните договори са приключени и се преминава към спотово договаряне. През юни се очаква да се появят за превоз  и първите количества ечемик и рапица от новата реколта. Началото на събирането на реколтата и стартирането на износа ще са в силна зависимост от метеорологичните условия - падането на обилни дъждове през юни би  изместило началото на новата зърнена кампания до началото на юли.
От края на 2013 година металургичният комбинат в Смедерево работи с понижена мощност, което води до спадане на количествата суровини, необходими за производствената му дейност. Забелязва се намаление в обемите на предлаганите за превоз суровини като руда, концентрат и кокс от Украйна за Смедерево. Усложнената обстановка в Украйна допълнително внася доза несигурност в доставките на тези суровини, които за да достигнат до товарните пристанища Рени и Измаил, следва да пресекат територията на Украйна.
С приключване на зимния сезон потреблението на енергийни въглища и въглища за населението намалява. Първите количества въглища от новите договори ще се появят на пазара след юни. Предлагат се малки партиди за превоз през май, след което предлагането на торове за превоз ще спре до есента.