Предложения от граждани и организации за различни инициативи, които могат да се включат в общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, очаква Община Русе. Своите идеи заинтересованите страни могат да изпращат в дирекция „Европейско развитие“ на имейл адрес [email protected], както и в деловодството на пл.“Свобода“ №6, гр. Русе 7000. Срокът за изпращане на предложенията изтича на 28 август.