Лошото състояние на пътищата, липсата на работа и проблемите на мостовете над Янтра при Кривина и край Беляново обсъдиха кметовете на населени места в Ценовско вчера на среща с областния управител Венцислав Калчев. На нея присъстваха и заместничките му Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова. Обсъдена бе и подготовката за предстоящите есенно-зимни месеци, както и липсата на транспорт от някои села до Русе. След срещата с управата на Ценово Калчев разговаря по наболели теми и с жителите на общината.