640 лева е средната работна заплата в област Русе през второто тримесечие на тази година или със 159 лева под средната за страната, отчете националната статистика. В сравнение със същия период на 2012-а заплащането на русенци е пораснало с 49 лева. Въпреки това обаче доходите ни продължават да са ниски, което ни отрежда 9-о място сред областите в страната.
В София например средното възнаграждение е 1105 лева, във Варна - 786 лева. Любопитното е, че Враца изпреварва дори морската столица, а в областите Бургас и Шумен заплатите през второто тримесечие намаляват спрямо първото.
През юни обичайната тенденция заплатите в обществения сектор да бележат по-голям ръст от възнагражденията в частния се запазва. Притеснителното е обаче, че в нашата област тази ножица е много голяма - 18,6% при 4,6% за страната.
Само в три сектора в Русенска област средната заплата е по-висока от тази за страната - в селското, горското и рибното стопанство, транспорта, складирането и съобщенията, във ВиК и в управлението на отпадъците.
Картината на заетостта към края на юни 2013 е следната: 69 500 работят по договор, от които 15 200 са в обществения сектор, а останалите - в частния. При държавните и общински служители заетите намаляват с 3,4%, а частният бизнес не може да компенсира безработицата, защото там заетостта е нараснала с по-малко от 1 %.
И през второто тримесечие на годината най-много русенци работят в областта на услугите - близо 54 %. В индустрията са заети малко над 40%. Като се удари чертата, излиза, че работещите в област Русе са едва 3% от всички заети в страната.