С изгрева на слънцето днес в 6.35 часа край Седемте рилски езера настъпи Божествената нова година за дъновистите.

Още преди 6 часа обитателите на палатковия лагер край старата хижа "7-те рилски езера" се закатериха по пътеката към кухнята, за да се качат на молитвения връх. Стотици буквално "накацаха" върху скалите над първото езеро и с вдигната ръка зачакаха изгрева.

Десетки се бяха изкачили и на хълма над второто езеро, където очакваха първата зора на 19 aвгуст. Точно в 6.35 ч. малка дъга от слънчевия диск изплува от хоризонта, за да изгрее минути след това в пълния си блясък. Изгревът, известил настъпването на новата година за бялото братство, бе посрещнат с песни в чест на Учителя Петър Дънов, основал тук лятната си духовната школа.

Преди да посрещнат днес изгрева, почитателите на учението му снощи в 20 часа го изпратиха на т. нар. "наряд". Събрали се пак в района на кухнята с лице на запад, почитателите на бялото братство казваха молитви, формули, пяха песни.

Към 9.30 часа тази сутрин край 5-то езеро-Бъбрека заприиждаха първите дъновисти, приготвяйки се за космическия танц "Паневритмия". За час край езерото се събраха стотици, които засияха с белите си дрехи, след като се преоблякоха.

Точно в 11 часа днес музиката засвири и "белите братя" затанцуваха любимия танц на Учителя, наблюдавани от стотици по скалите на път за 5, 6 и 7-то езеро. Според вярванията на Дънов, на 19, 20 и 21 август тук в района на 7-те езера се събират висши слънчеви същества, които не са по наш образ и подобие. Невидими от нас те решават важни проблеми на Вселената.