„Енерго-Про“ ще отчита електромерите и през празниците, за да не се допусне удължаване на отчетния период и натрупване на по-големи сметки, съобщиха от електроразпределителното дружество.
Едновременно с отчитането на показанията, отчетниците ще осъществяват и контрол на изправността на електромерите. Голяма част от имотите в крайградските вилни зони се използват именно през почивни дни и техните собственици ще могат да осигурят достъп на специалистите за отчет и проверка на уредите.
Русенците, които са пропуснали да платят в срок сметката си за ток, могат да го направят на дежурната каса в Централна поща на 3 май и на 5 май. Непосредствено преди празниците „Енерго-Про“ няма да прекъсва захранването на неизрядни клиенти.