БСП предлага частни лица да могат сами да секат дърва за огрев, което ще им позволи да ги купуват на два пъти по-ниска цена. Това е заложено в промени в Закона за горите, които ще бъдат разгледани в парламента още през септември.

Предвижда се още разширяване на достъпа на малки и средни фирми до обществените поръчки и отпадане на възможността големи компании да кандидатстват преференциално и да сключват дългосрочни договори за добив.

Също така отпадат преференциите за добив на дървесина от предприятия, които произвеждат електричество от биомаса.

Промените включват и по-кратки срокове за залесяване след пожар или сеч.

„Идеята е всяко едно физическо лице да може да добива дървесина и да купува дърва „на корен", по определен начин, на база на това къде живее и по списък от общината. Цената ще е два пъти по ниска от тази на фирмите или горските предприятията", обясни депутатът от левицата и председател на парламентарната комисия по земеделие Светла Бъчварова.

„Предоставят се списъци - те трябва да имат позволителни или квалификации, за да могат да секат, а нормативът се определя на база на домакинствата в общината. Кметовете се предполага, че знаят колко човека на съответната територия имат нужда и каква е тя като обеми", каза още Бъчварова.

Според колегата й Корнелия Нинова, няма опасност кметовете, които имат фирми за сеч, да наемат частни лица и да ползват квотите им, тъй като с промените в закона се засилва контролът, а и това било уредено в закона за предотвратяване на конфликт на интереси.

Текстовете предвиждат горските предприятия и общините да предлагат до 1/3 от дървесината, която обявяват на търг, на местни фирми, които работят на територията на общината или предприятията.

„Член 116а, който давше възможност само на големи фирми да получават поръчки с договори за по 15 години, отпада окончателно", каза още Светла Бъчварова. Тези фирми ще участват в обществените поръчки по общия ред.

„Член 213, ал 2, който дава преференция за добиване на дървесина за производство на електричество, също предлагаме да отпадне", съобщи депутатът. Причината е, че има предложение за промени в закона за ВЕИ преференциалните цени за изкупуване на ток да важат само за централите на биомаса. Заедно с това ще бъде засилен контрола върху тези централи.

Срокът за залесяване след пожари и сеч ще бъде намален от 7 на 3 години. Според Бъчварова през последните години залесяването „тотално е спряло". По думите й през 2008 г. са залесени 50 хил. дка, а през 2012 г. едва 10 хил. дка.

От БСП обясниха нуждата от промени с приети от предишния парламент лобистки поправки, които позволявали безконтролна сеч, безконтролен износ и достъп само на „близки фирми".