Разработване и защита на проект за изграждане на мултифункционална зала и спортен комплекс по линия на Дунавската стратегия. Проучване на възможностите за относителна енергийна самостоятелност чрез изграждане на фотоволтаичен парк. Това са само част от инвестиционните намерения на Центъра за психично здраве през 2014 година, които бяха представени пред общинската балансова комисия.
Както винаги, управителят на Психото д-р Теменужка Матева има амбициозни идеи. През тази година тя ще се възползва от поканата на Норвежкия фонд, за да направи
основен ремонт на сградата на детско-юношеския център за психично здраве
Чрез социалното министерство ще се работи за създаване на социално предприятие за лица с психична инвалидизация.
Тъй като отоплението е сериозно перо, Психото ще търси алтернативни форми - чрез термопомпа и соларни батерии. От Европейския социален фонд пък ще се търси финансиране за благоустройство на зелените площи в двора на лечебното заведение, предвижда се ремонт и реконструкция на водопровод, канал, подземно окабеляване за телефони и интернет между отделенията и звената на центъра. Психото ще инвестира и в обучение и квалификация на медицинския персонал чрез различни форми.
Комплексният онкологичен център, който благодарение на европейските програми наскоро инвестира в материална база и се сдоби с нова апаратура от най-висок клас, ще продължи да влага средства в медицинско оборудване. През тази година неговият управител д-р Камен Кожухаров залага закупуване на уринарен анализатор със собствени средства и дозиметрична апаратура със съдействието на Общината. Намеренията му са за 34 618 лева да направи
асансьор за медицински нужди за отделението по палиативни грижи
което ще бъде разкрито в сградата на бившата болница „Ескулап“. Най-сериозното предизвикателство обаче е ремонтът на бившия Кожен диспансер, за да бъде преместен в него хирургично-операционният блок на Онкото. По първоначални сметки инвестицията е 1,2 млн. лева.
Тъй като каквато и медицинска техника да има, важно е качеството на лекарите, Онкото ще отдели средства за специализации и следдипломно обучение на кадрите си.
Една от най-важните задачи на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е да отдели туберкулозно болните от другите пациенти. Тази година това намерение със сигурност няма да се реализира, но управителят д-р Светослав Дачев ще започне проучване на възможността
да се изгради противотуберкулозно отделение с детски сектор
да се разшири клинично-лабораторният комплекс и да се изгради топла връзка между стационара и консултатично-диагностичния блок. Белодробната болница планира за поддръжка на медицинската техника да отдели 10 хил. лева, за нова апаратура още 15 хил. лева и 5 хил. лева за СОТ и частично видеонаблюдение и паник бутони.
Болничното ръководство ще инвестира в обучението и квалификацията на своите специалисти и ще търси нови от други специалности.
Сериозни инвестиционни намерения оповести и ДКЦ-1. Ръководството му планира тази година
да открие в Омуртаг филиал на психологическата си лаборатория
където шофьорите да се изследват за психическа годност. Освен това ще вложи 71 500 лева в подмяна на топлофикационната и водопроводната инсталации. 35 хил. лева отделя за подмяна и монтаж на рентгеновата тръба на компютърния си томограф. Инвестиции се планират в квалификацията на персонала и в компютърното оборудване.
Амбициозна програма има и Медицински център-1. Нов ехограф, дерматоскоп и дюаров съд, нов трансдюсер за акушеро-гинекологичния и ендокринологичните кабинети. Управителят д-р Стоян Стоянов смята да инвестира в подобряване на материалната база,
да разкрие нови специализирани кабинети, като привлече млади кадри
Инвестиционните намерения на Центъра по дентална медицина са в две направления - модернизиране и повишаване на качеството на лечебния процес и подобряване на материалната база. Закупуване на панорамен апарат за графии в 3D проекции, на оборудване на операционния блок с анестезиологична апаратура планира управителят д-р Цветанка Доганова. Тя има амбицията
да развие ортодонтските услуги и лицево-челюстната хирургия
Планира да кандидатства за европейски средства за оборудване, саниране на сградата и други енергоспестяващи мерки.
Русенският център като част от Асоциацията на денталните центрове ще настоява за промени в нормативната база, така че да се уредят въпросите със студентските стажове и специализации, включително и финансирането им. Особено внимание през тази година ще се отдели на подбора, квалификацията и преквалификацията на медицинските кадри с оглед на прилагането на новите технологии в зъболечението.