От 1 май 194 значими русенски фирми ще се обслужват отново от местната приходна администрация, съобщиха от регионалния офис на НАП. Това са компании от областта, които досега формираха групата „Средни данъкоплатци и осигурители“ и тяхното обслужване се извършваше от специален екип във Варна. Занапред това ще става в офиса на НАП в Русе.
Промяната е следствие от решение на Управителния съвет на НАП за промяна в организационно-управленската структура на териториалните дирекции на агенцията. В него се визира, че към тези задължени лица русенските приходни служители ще поемат всички дейности по обслужването им за данъци и осигуровки, както и за събиране на публични вземания. На този етап контролната дейност и в следващите периоди ще се изпълнява от ТД на НАП-Варна.
Преди време тези фирми бяха селектирани по няколко условия, като се изискваше техните приходи от продажби да надхвърлят 4 млн. лв., работещите в тях да са над 40 човека, платените данъци и осигуровки от дейността им да надхвърлят 400 000 лв., както и да имат възстановен данък над същата сума. Повечето от тях са знакови за русенска област като „Арда“, „Винпром Русе“, „Оргахим“, „Мегахим“, „Дунав прес“, „Аристон С“, „Дунав турс“, „Пацони“, „Топ Ман“ и др.
Статистиките на русенските данъчни за 2013 г. включваха 33 507 регистрирани при тях стопански субекта, платили данъци за около 180 млн. лева. Прибавянето на 194-те от най-големите предприятия от региона в сметките вероятно ще увеличи приходите, събирани от местното поделение на НАП с 40-50 на сто.