Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 продавач консултант в книжарница, средно обр., компютърни умения
1 хигиенист в ресторант, средно/основно обр., опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр.(, компютърни умения
3 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 пиколо в хотел, средно обр.
1 резач на скрап, средно/основно обр., правоспособност за оксиженист, опит
1 застрахователен агент, средно/висше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, стаж
1 хигиенист в шевно производство, основно обр.
1 чистач на търговски обект – нощни смени, основно/средно обр., шофьор кат.В, подходящо за мъж
1 стругар, средно обр., 5 години опит
1 охранител - невъоръжена охрана, основно/средно обр., опитът е предимство
1 продавач консултант на пакетирани стоки, средно обр., опитът е предимство
1 сервитьор, средно обр.
1 шофьор, кат.В, средно обр., опит
1 заварчик и 1 електротехник, средно обр., 3 години опит
1 работник – отглеждане на трайни насаждения, основно обр.
1 техник на шевни машини, средно техническо обр., шофьор кат.В
1 чистач в детска градина, с документ за помощник-готвач, средно обр.
3 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., 2 години опит
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., над 2 години опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 специалист технически контрол - машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, над 3 години опит
2 общи работници в промишленост, средно обр.
1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, средно обр.
4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно обр.
4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно обр., кат.С
6 зидаро-кофражисти, основно обр., опит
5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно обр., опит
4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо обр. по специалността
1 работник – производство на тестени изделия, средно обр., опит
1 експерт – пространствени база данни, висше обр. – КСТ/информатика, английски език, компютърни умения – работа с PHP, MySQL и HTML, 3 месеца опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 общ работник товаро-разтоварни дейности, основно обр.
2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо обр., опит
2 хигиенисти в търговски обект, основно/средно обпр.
2 фризьори, средно професионално обр./курс, за с.Николово
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.по специалността, компютърни умения
2 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр., компютърни умения
12 медицински сестри, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 медицински лаборант, висше обр. по специалността, компютърни умения
2 работници в производство горещо поцинковане, основно/средно обр.
1 мияч на превозни средства, средно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
1 готвач в китайска бърза закуска, средно обр.
1 общ работник в училище, средно обр. – студена обработка на металите/заваряване, опит
4 шмиргелисти, основно/средно обр., опитът е предимство
1 сервитьор, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 отчетник в счетоводство, висше икономическо обр., компютърни умения, опит  /по чл.53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 търговски сътрудник, средно обр. – икономически/математически/езиков профил, компютърни умения /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
1 хигиенист, основно/начално обр., за гр.Сеново /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
10 оператори на пълначна машина – химическо производство, средно обр., опитът е предимство
3 бармани, средно обр.
5 корабни тръбари, основно/средно обр., правоспособност – работа с електрожен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 електрозаварчици, основно/средно обр., квалификация за МИГ/МАГ заваряване и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 корпусници – корабостроене и кораборемонт, основно/средно обр., правоспособност – работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
4 шлайфисти, основно обр., опит
4 разкройчици на метал, основно обр., опит
1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник – поддръжка на машини и ел.инсталации в шевно производство, средно специално обр., предимство е правоспособност за работа с газови съоръжения, опит в шивашката промишленост
1 оператор на дървообработващи машини, средно обр., за с.Николово
1 бояджия на метални повърхности – прахово боядисване, средно/основно бор., опит
1 счетоводител, ТРЗ и личен състав, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 10 години стаж
1 машинист на многокофов багер, средно обр., правоспособност, опит
1 стругаро-фрезист и електрозаварчик, средно/основно обр., правоспособност, опит
1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски и английски език, компютърни умения
2 бластьори и 2 бояджии на метални конструкции, средно/основно обр., опит
2 автотенекеджии, основно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно ообр., 2 години опит
3 тапицери на мебели, средно обр., опит
2 електромонтьори – съоръжения с ниско и средно напрежение, средно специално обр., опит
2 оператори на дървообработващи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 химик технолог – поцинковане, висше обр., английски език, 3 години стаж
3 работници – поцинковане, средно обр., компютърни умения
1 инженер по качеството – поцинковане, висше/средно обр., компютърни умения
6 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 общи работници товаро-разтоварна дейност - в чорапно производство, основно/средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 конструктор на корпусна мебел, средно/висше обр., работа с AutoCAD и други компютърни програми за чертане, опит
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр., опит
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
1 майстор на закуски, основно/средно обр., опит
3 монтажници на готови изделия – машиностроене, средно обр.
14 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/ и 10 монтажници /корпусници/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
1 манипулант – производство на щори, средно специално обр.
1 каменар, средно специално обр., опит
1 машинен оператор – кроене с електронна машина, средно/висше техническо обр., 5 години опит
2 шофьори на товарен автомобил – вътрешни превози, кат.Д+Е, средно обр.
2 водачи на селскостопански машини, кат. С, средно обр., с умения на заварчици
10 сервитьори, средно обр., владеенето на английски език е предимство
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
1 главен енергетик, висше техническо обр. по специалността, пета квалиф.група, 3 години стаж
4 машинни оператори – производство на биогорива, средно обр., 1 година опит
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
1 стругар – струг с ЦПУ, основно/средно обр., опит
8 шлосери, основно/средно обр., опит
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно обр., опитът е предимство
3 сладкари, средно професионално обр.
17 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 оператор на пробивна машина – мебелно производство, средно обр., опит
10 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 шивач и 1 гладач, основно/средно обр., опит, подходящо за трудоустроени лица
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
4 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 4 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
2 оператори на шевна машина, средно/основно обр.
2 оператори на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
7 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
1 технолог в шевно производство, средно/висше обр., стаж
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
16 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
114 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

5 плетачи на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
4 гладачки на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
3 зареждачи на плетачни машини, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор в чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 заварчик, средно специално обр. - машини и съоръжения за заваряване /за гр.Бяла/
1 електротехник, средно специално обр. – електротехника / за гр.Бяла/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Бяла/
1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо обр. /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 машинен оператор, шиене, основно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.