Всеки, който иска да разкопава улици, тротоари и градинки, ще внася депозит в общински гаранционен фонд. Това предвижда новата наредба за изграждане на техническата инфраструктура, която се очаква да бъде одобрена на декемврийската сесия. Още на миналата сесия беше внесен един проект от съветниците на Синята коалиция+ВМРО, но тогава той не беше гласуван, защото администрацията настоя работна група да го огледа от всички страни.
Според авторите на новия вариант този фонд ще бъде гарант за качественото възстановяване на разкопаните настилки. При ново строителство, ремонт, реконструкция и присъединяване към съществуваща мрeжа вноската ще бъде 50 лева на квадратен метър. Отделно комуналните дружества, които правят аварийни разкопавания, ще внасят годишна вноска от 6000 лева всяка година до края на февруари.
Понеже идеята е да се сложи точка на непрекъснатото потъване на публични средства заради лошо свършена работа по възстановяването на улиците и тротоарите, регламентът предвижда засилен контрол на Общината. Тя ще прави регистър и ще следи всички ремонти на инфраструктурата. 6 месеца след възстановителните работи, ако няма дефекти, което ще се удостоверява с протокол, дружествата ще могат да си получават 50% от гаранционната вноска. Другата половина ще се освобождава след 1 година при същите условия. Ако има дефекти, сумата за възстановяване ще се удържа от депозита. Това важи и за аварийни ремонти, след които възстановяването е некачествено. В края на октомври специална комисия ще проверява всички такива обекти.
В проектонаредбата детайлно са посочени изискванията за качествено възстановяване на настилките и зелените площи. Там например е указано как се уплътняват изкопите, колко дебел да бъде слоят трошен камък, когато уплътняването се извършва с валяк. Има специални изисквания при асфалтиране, бетониране и поставяне на плочки по тротоарите. Освен това изрично е записано, че пътната настилка при възстановяването трябва да обхваща не само ширината на изкопа, но и по още 70 см от двете страни. Има изискване да се слагат градински бордюри, ако тротоарът опира до тревна площ. Не е пропуснато и озеленяването, когато градинката е съсипана.
Авторите на наредбата са се постарали да въведат и мерки, които да ограничат обичайната практика една и съща улица неколкократно да се разкопава, само защото днес на един му е хрумнало да копае, а утре на друг. До края на декември всички комунални фирми ще трябва да представят в Общината инвестиционните си намерения за следващата година. До края на март кметът ще прави график за ремонтите и новото строителство и те ще се групират, така че там, където е възможно, да мине само с едно разкопаване. Режимът в този случай е уведомителен, но фирмите ще могат да започнат строителството едва след като получат съгласувателно писмо от кмета с указания. 3 дни преди засипването на изкопа те ще трябва да уведомят Общината, за да може тя да планира контрола по възстановянето.
Когато се налагат аварийни ремонти, фирмите ще могат веднага да започват работа, но в рамките на 24 часа ще са длъжни да уведомят Общината за предприетите от тях действия. Това също се прави, за да се упражни контрол върху възстановяването.
В случаите, когато изискванията на Общината не се изпълняват, наредбата предвижда и солени глоби от 500 лева до 5000 лева. Юридически лица и еднолични търговци носят и имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лева. Тя ще се налага, ако не уведомят Общината за действията си, не възстановят участъка или не изпълнят указанията на контролния орган.
Новият регламент със сигурност ще има обществена подкрепа, остава да се види обаче как написаното на книга ще проработи.