Професорът по приложна психология Петър Иванов стана академик в Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/. Ритуалът по удостояването му с титлата се проведе в събота в София. Заедно с него за член-наблюдател на академията беше избран преподавателят в катедра „Промишлен дизайн“ на Русенския университет Йордан Дойчинов.
Проф. Петър Иванов, който е и зам.-председател на Центъра за демографска политика, е автор на много научни трудове и изследвания в областта на приложната психотерапия и психоанализа и на социалната психология, над 40 монографии и множество публикувани у нас и в чужбина студии и статии. Учебникът му по бързо четене на текст Speed reading е издаден в САЩ. Проф. Иванов е включен в Златния фонд на българската наука по проект на БАН.
Закритата през 1948 г. БАНИ е възстановена като гражданска научна организация през 2004 г. по идея на проф. Григор Велев, който вече втори мандат е неин председател. Дописен член в академията е директорът на русенската опера Найден Тодоров.