Наследникът на фалиралия холдинг „Прециз Интер“ - учреденото през 2010 г. „ПИХ Индъстри“, завършва миналата година със счетоводна печалба от 255 000 лева, става ясно от финансовия отчет на дружеството. Приходите от продажби възлизат на 10,8 млн. лева, като намаляват леко спрямо миналата година. Общите активи се увеличават с около 2 млн. лева. Продадени са активи за 2 млн. лева по балансова стойност.
Компанията отчита значително подобрение в ликвидността и след като доста време бе принудена да оперира с едва 50 хиляди лева свободен паричен ресурс, към 31 той е увеличен на 220 хиляди лева. Най-голямото перо в разходите са плащанията за персонала, които за миналата година възлизат на 4,65 млн. лева. Към момента във фирмата работят 260 души.
В „ПИХ Индъстри“ наследниците на Гено Генов засега успяват да спасят бизнеса за производство и търговия с електрозаварени тръби и профили, отделяйки там производствени сгради и техника за над 40 млн. лева. Направени бяха и промени в собствеността, според които сега почти целият капитал на компанията е притежание на дружеството с ограничена отговорност „ЕМ коммерс 10“, зад който стои австрийски гражданин. Съветът на директорите продължава да включва Стоян Генов, Иванка Генова и Валентин Ботев. На общо събрание на акционерите, проведено преди около месец, мандатът им бе удължен за още пет години.