За пръв път от 2008 г. насам „Спарки“ отчита счетоводна печалба, става ясно от финансовите резултати на дружеството за полугодието, оповестени тия дни. За шестте месеца на годината приходите надвишават разходите с 280 хиляди лева - събитие, непознато за фирмата в последните 5 години. Предстои обаче да видим какви резултати ще бъдат отчетени в консолидирания отчет, включващ и дъщерните на „Спарки“ фирми. За първото тримесечие цялата група бе на минус с 1,78 млн. лева - загуба, която едва ли може да бъде компенсирана за последните три месеца.
„Спарки“ влоши рязко финансовото си състояние с началото на кризата у нас. След като през 2008 г. дружеството отчете 3,5 млн. лева печалба, през 2009 г. то завърши с 11 млн. лева загуба и оттогава работи на минус - 7 млн. лева загуба за 2010 г., 3,9 млн. за 2011 г. и 1,76 млн. за 2012 г. Броят на заетите във фирмата падна от над 800 през 2008 на почти 300 през 2009 г., а в последните две години плавно се увеличи до над 500 души.
През април русенската машиностроителна фирма успя да разсрочи за пореден път многомилионни задължения към две банки. Кредитите от над 18 млн. лева продължават обаче да тежат върху компанията, а над 17 млн. от тях са краткосрочни и трябва да бъдат изплатени в рамките на 12 месеца (ако не бъде договорено ново разсрочване).