Работата по проекта за разкриване на център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище, които са предназначени за хора с психични разстройства, стартира на 1 август. Двете социални услуги ще се помещават в сградата на бившия дом за изоставени деца „Райна Гатева“ на ул.“Доростол“ и ще предлагат грижа на общо 23 души. Проектът се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Стойността му е 280 000 лева, а продължителността 14 месеца.
Благодарение на предвидените дейности работа се очаква да намерят около 30 специалисти, които ще се грижат за хората с психични проблеми. Община Русе се ангажира с изграждането на асансьор и естакада за инвалидни колички, както и да осигури устойчивост на проекта за срок от 5 години след като приключи европейското финансиране.