86 000 заети, участвали в анонимно анкетно проучване, категорично заявяват, че работата им е опасна за тях и застрашава здравословното им състояние. Това е изводът от провелото се национално изследване на условията на труд у нас, което се извърши по проект на Главна инспекция по труда. То е обхванало общо 200 000 българи, като анкетираните русенски работници са от шест предприятия.
„Изненадващото е, че според заетите най-рискова за тях е работата в сектор „Образование“, коментира русенският директор на трудовата инспекция Ирена Николаева. Тя уточни, че в изследването не са включени рискове, произтичащи от опасна работна среда и необезопасени машини, а фактори, сред които като най-вреден се посочва стресът. 40% от всички запитани заявяват, че работят в стресова среда, а всеки трети - че трябва да се справи с поставените задачи на работа в най-кратки срокове или, иначе казано, от днес за вчера. За опасна се счита и службата, която може да доведе до професионални болести. Такива са и най-честите оплаквания на хората - от обща умора, стрес, болки в гърба, мускулите, раменете и врата, главоболие и проблеми със зрението и слуха.
Дали картината на опасните професии в Русе е аналогична на тази в национален мащаб, няма как да се каже, тъй като изследването е анонимно и не се разделя по области. Местните участници в проучването са били служители на „Скални материали“, „Полисан“, „Боримес“, „Бяла строй“, ЕГГЕД и Областна администрация.
Проверките на трудовите контрольори показват обаче, че опасности се крият основно при работа в добивната промишленост, селското стопанство, производството на електрическа енергия, ремонта, производството и търговията с автомобили, както и пощенските услуги.
Проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ приключва през май 2014 година. Той се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на обща стойност близо 14 милиона лева. Част от резултатите от изпълнението му са разработените 30 кодекса за добри практики и инструменти за оценка на риска в 30 икономически дейности.