В продължение на две години ученици от Дойче шуле заедно с връстниците си от гимназията по туризъм в град Бурса, Турция, по проект на секторна програма „Коменски“ анализираха темата за семейството, отношенията между членовете му и обществените ценности. В хода на проектната дейност бяха реализирани успешно две визити - една на група турски ученици в Русе и една на българските им партньори в Турция. Учениците се запознаха със структурата на семействата в двете държави, с ролята им в исляма и в християнството, проведоха интервюта с хора, принадлежащи към различните модели на семейство, изработиха статистики за броя на сключените бракове и за броя на разводите. Резултатите от своята дейност участниците в проекта обобщиха и отпечатаха в книжка.