Учителите, преподавали уроци в ОУ „Христо Ботев“ в Басарбово, си дадоха среща, за да си припомнят как преди 148 г. в селото е открито първото килийно училище. Тогава на десетината дечица учител е бил свещеникът, на когото се е плащало в натура. Занятията са се водели 3-4 месеца през зимата, когато нямало полска работа. Пари за строеж на училищна сграда нямало и обучението до четвърто отделение се провеждало в църковната сграда в две стаи и слети класове.
По времето на Първата световна война започнал строежът на училище с 4 класни стаи и салон със сцена. Прогимназията пък била открита през 1920 г., а три години по-късно бил открит и 7 клас. След 1944 г. е построена нова училищна сграда, в която през 1965 г. стартира обучение и в 8 клас. Поради малкия брой ученици училището е закрито през 2005 г.
148 години по-късно по инициатива на Стефка Минчева, учител по биология и химия, и началната учителка Иванка Йовчева се събраха бивши колеги на тържествен педагогически съвет. Въпреки че в момента Басарбово е без училище, просветните дейци си пожелаха здраве с надеждата, че някога отново школото ще отвори врати.