Близо двойно по-високи приходи реализира „Фазан“ за първото тримесечие на година в сравнение със същия период на 2013 г., показва междинният отчет на дружеството. Продажбите се увеличават от 660 хил. на 1,236 млн. лева. В резултат производителят на чорапи завършва периода януари-март със счетоводна печалба от 22 хил. лева при загуба от 29 хил. лева за първото тримесечие на 2013 г.
Началото на 2014 година затвърди тенденцията за постепенно повишаване на продажбите. През първото тримесечие предприятието реализира продажби общо в размер на 1236 хил. лева, което представлява ръст от над 87.4% в сравнение със същия период на 2013 година. За сравнение, нетните продажби на предприятието през цялата 2013 година са в размер на 3646 хил. лева, съобщава мениджмънтът на дружеството в доклада си за периода.
Дейността на дружеството ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия. Предвижда се през настоящата 2014 година общият ръст на продажбите да бъде 7.2% като общата им стойност надвиши 3.9 млн. лева. Тази прогноза може да бъде ревизирана след първото полугодие.
Налага се тенденцията към увеличаване дела на бързо развиващите се вериги магазини с динамично поведение и бърза промяна в артикули, съобразено с потребителското търсене. Намеренията на „Фазан“ са за развиване и още по-широко налагане на добре познатата на поколения потребители фирмена марка като символ и гаранция за качество в средния и висок клас трикотажни чорапени изделия със сериозно присъствие във всички реномирани вериги магазини на територията на страната, става ясно от отчета на дружеството.