220 хил. лева заделя бюджетът за извънгаранционно поддържане на автомобилния парк на Общината и на общинските предприятия. Според приложения списък към обявената обществена поръчка за сервизно обслужване автомобилите са 68. Тук се включват колите на КООРС, „Комунални дейности“, „Спортни имоти“, „Управление на общински имоти“, „Русе АРТ“, Младежкия дом, ОДЦКИ, социалната трапезария, счетоводството на детските ясли и Млечна кухня.
Предвидената сума от 220 хил. лева е за 2 години. Изискванията към кандидадите са да бъдат сертифицирани, през последните 3 години да имат оборот не по-млако от 660 000 лева, да разполагат със собствена или наета база, в краен случай с право на ползване. Изискват се поне 3 препоръки, всеки участник трябва да разполага с поне 20 специалисти и технически лица.
Срокът за подаване на оферти е 7 май.