Нови възнаграждения на членовете на Съвета на директорите гласува извънредно общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“. Решението е взето единодушно и е обосновано с увеличаването на минималните осигурителни прагове. Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите занапред ще бъде 885 лв.
Наскоро „Свинекомплекс Николово“ АД издаде варанти, като бяха записани всички издадени 2 625 000 варанти, които бяха предложени на пазара.
В края на март миналата година дружеството подаде заявление за търговия на акциите от увеличение на капитала, което бе извършено за собствена сметка. Той нарасна с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“ АД. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.