22 души минаха през кантората на частния съдебен изпълнител Иван Хаджииванов вчера в Деня на отворените врати. Хората идваха с различни касузи, но най-много бяха тези, които имат имоти в бившето АОНСУ и в кооперация „Теодора“, части от които са ипотекирани в банки. Сред потърсилите съвет имало длъжници, но и кредитори. Един човек дошъл чак от Силистра, за да научи по какъв ред може да си търси вземания от Румъния.
Денят на отворените врати се проведе по инициатива на Камарата на частните съдебни изпълнители, а идеята бе да се повиши информираността на гражданите за правата на длъжниците и взискателите.