Нова и много подробна карта на Природен парк Русенски Лом прави сдружение „Клуб на приятелите на НП Русенски Лом“ и до края на следващата седмица тя ще е готова и отпечатана.
Освен територията на парка в картата е включена и защитената зона „Ломовете“, която стига до село Осенец в едната посока и до село Острица в другата. Отбелязани са както горите, границите и туристическите маршрути, така и забележителностите, които не бива да бъдат пропускани от любителите на природата и пътешествията. На задната част пък е отделено място на всички къщи за гости и хотели, където посетителите на парка могат да останат за пренощуване.
Картата ще се разпространява безплатно в дирекцията на парка и в посетителския център в Нисово.