Направо да те е страх да минеш. На третия етаж дори намерихме малко скорпионче. Така описват буйно затревения район около блоковете „Мала планина“ и „Тиса“ в „Родина“ хората от квартала. Те се поинтересували и разбрали, че скорпиони виреят на влажни и тревисти места и явно това ги е накарало да се почувстват уютно край домовете им.
На центъра косят редовно, а тук при нас дойдоха само веднъж през пролетта и това беше, недоволстват хората. Затова дори мислели да сигнализират Общината. Те дават за пример как в други квартали съседи се обединявали и с общи усилия чистели бурените край блоковете си, тъй като иначе рискували да заживеят в джунгла. Проблем обаче на много места бил фактът, че голяма част от жителите на блоковете са възрастни хора, които няма как да се нагърбят с такъв труд.
Косенето се извършва от фирмите „Вектор“ и „Паркстрой“ по специална схема, която се изработва от Общината. В нея се посочват кои райони колко често трябва да бъдат обработвани в зависимост от това колко скоростно избуява растителността. Във влажна година като сегашната обаче това е трудно предвидимо, а и схемата невинаги се изпълнява и заради недостиг на пари. Затова на територията на града има и добре поддържани и добре обрасли райони.