„Фазан“ успява да реализира значителен ръст на продажбите през второто тримесечие на година, като увеличението спрямо периода януари-март е с 26 на сто, става ясно от междинния отчет на дружеството за резултатите до 30 юни. За първото полугодие на 2013 г. приходите на дружеството достигат 1,492 млн. лева, което представлява ръст от близо 13% в сравнение с първото полугодие на 2012 година.
Финансовият резултат за периода януари-юни е отново загуба, този път от 18 хиляди лева.
Дейността на дружеството до края на годината ще бъде насочена към реализация на натрупаната продукция, съобразявайки се с възможните колебания на общите пазарни условия, се казва в доклада на ръководството. Дружеството отново потвърждава прогнозата си през 2013 година да бъдат реализирани продажби на стойност над 3 млн. лева. Това е с около 11 на сто повече от резултата през миналата година, когато общите приходи бяха на стойност 2,7 млн. лева, от тях 2,2 млн. от продажби.
Дружеството очаква измененията в цените на основните материали да следват в известна степен посоката на цените на суровините. Свиването на разходите на потребителите за покупка на качествени текстилни изделия се наблюдава като трайна тенденция, която води до негативни резултати.
Равнището на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост продължава да е изключително висока, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток, оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари.
През 2012 г. „Фазан“ продаде 2,196 млн. чифта чорапи. 736 000 от тях или малко над една трета бяха пласирани в чужбина.
През миналата година капиталът на дружеството бе увеличен от 320 992 на 641 984 лева чрез издаване на 320 992 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Пускането на новата емисия акции бе осъществено с оглед набиране на средства за погасяване на задължения на дружеството и оптимизиране на капиталовата му структура.