Софтуерна разработка с възможности за следене на разхода за гориво и навигация направо от офиса демонстрира русенската „ВИП Софтуер“ в полето на кооперация „Зора“ край Тръстеник. На най-обикновени таблети беше инсталиран софтуер „Агрозадачник“ (част от онлайн базирана система от приложения „Арендатор Клуб“), който ги превърна в идеалното съчетание от проследяващо устройство за земеделски машини с дисплей за навигиране на водача и автоматично отчитане на извършената работа.
Навигационната система е специално пригодена за земеделските производители, като се свързва директно с компютъра в офиса му, където той може да ползва функционалностите за планиране на бъдещите обработки и подаване на задачи към работниците.
Зрителите на демонстрацията наблюдаваха работата на трактор. Системата сама изчислява себестойността на съответната операция и попълва дневниците за изразходвано гориво.