Актуализация на бюджета се прави, за да може държавата да се превърне в предвидлив партньор на бизнеса, заяви финансовият министър Петър Чобанов при обсъждането на актуализацията на бюджета.

Важна промяна във философията на бюджета е подобряване на оценката на разполагаемите ресурси и насочването им към конкретни политики, посочи финансовият министър. Идеята на актуализацията на държавния бюджет е да стъпим на по-реална основа при правенето на бюджет, добави той. Финансовият министър за пореден път подчерта, че няма опасност от гръцки или испански сценарии в България.

Във връзка с критиките по отношения на намеренията на правителството да вземат нов дълг от 1 милиард лева, Чобанов напомни, че за последните години дългът бележи увеличение от 3.7 милиарда лева, а фискалният резерв намаля с 4.4 милиарда лева. Взимането на нов дълг от 1 милиард лева не се прави за това да откраднем тези пари, няма как да ги откраднем, те ще постъпят във фискалния резерв, подчерта той.

С актуализацията не нарушаваме фискалната стабилност. Политиката на фискална консолидация не бива да е самоцел, фискалният резерв така трябва да се управлява, така че да е фактор за увеличаване на икономическия растеж и заетостта, изтъкна Чобанов, аргументирайки намерението на кабинета да увеличи дефицита.