Общината ще продължи да предоставя услуги в домашна среда на хора с увреждания и самотни възрастни, които не могат да се самообслужват. От 1 май миналата година тази помощ се осигурява за 100 човека по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Обслужват ги 30 домашни помощници и 10 социални асистенти. Проектът обаче приключва на 30 април тази година.
Затова след тази дата Звеното за услуги в домашна среда ще продължи да работи към Домашния социален патронаж. За целта Общината осигурява 92 334 лева за неговата издръжка. Новите параметри на звеното са 21 щатни бройки, от които 1 социален работник, 17 домашни помощници и 3 социални асистенти. Те ще се грижат за 50 нуждаещи се от 1 май 2014-а. 
Предложението е внесено в Общинския съвет за одобрение.