Числата от 29-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 7, 13, 2, 41, 45, 1.

II теглене: 46, 47, 25, 48, 17, 42.

---------------------

6 от 42

I теглене: 16, 4, 21, 24, 29, 22.

---------------------

5 от 35

I теглене: 19, 21, 1, 22, 13.

II теглене: 19, 26, 5, 34, 20.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 8, 7.

Печеливши цифри: 1, 1, 3.