5 лева на месец плюс по 1,60 лева за всеки присъствен ден ще плащат родителите за полудневно отглеждане на децата им в ясла. Ако малчуганът посещава 20 дни детската ясла, месечната такса излиза 69,20 лева.
Предлаганата цена от 1,60 е 73% от 2,20 лева, колкото е таксата за целодневната грижа, обясняват от Общината. Този процент покрива две закуски и един обяд на ден, които се полагат на всяко дете, ако посещава яслата от 7 сутринта до 12,30 часа на обяд.
Решението за полудневните групи в яслите беше взето от Общинския съвет в края на миналата година. Идеята е тази услуга да се ползва от деца, чиито родители работят почасово, или са студенти или имат ниски доходи.
Във връзка със здравословното хранене на децата от Млечна кухня Общината предлага цената на менютата в двете възрастови групи от 10 месеца до годинка и от годинка до 3 да е 1,05 лева. В сумата е включена стойността на продуктите, които влизат в ястията. 
И двете такси ще влязат в сила от 1 май 2014 година, а ще бъдат одобрени на априлската сесия.
На същото заседание ще бъдат гласувани и таксите за домашен помощник и социален асистент, две услуги, които от 1 май Общината ще поеме от своя бюджет. Това се налага, защото проектът „Звено за услуги в домашна среда“, който финансираше тези грижи, изтича в края на април.
Сметките на Общината са показали, че таксата, която сега потребителите плащат, може да остане същата. За лица с месечен доход до 65 лв. тя е 20 ст. на час. За доход до 390 лв. върху базовите 20 ст. се начислява определен коефициент и максималният размер става 40 ст. на час. Самотни хора и с увреждания, които получават над 390 лева, се таксуват по 2 лева на час, колкото е цената на реалната услуга.
За да ползват домашен помощник и социален асистент, ветераните от войните ще плащат 30% от доходите си, без да се броят добавките към тях, но не повече от 40 ст. на час и не повече от 75 лева и от реалната издръжка.