Общината ще приватизира някогашната билкова болница в Тетово. Кметът Пламен Стоилов иска съгласието на съветниците да се открие процедурата.
Сградата е 3-етажна, масивна, със застроена площ 2000 кв.метра и прилежащ терен от 4 декара. Нейното строителство е започнало през 1978 година, а 2 години по-късно тя е въведена в експлоатация. Кметът на Тетово Невяна Атанасова припомни, че по онова време тя е била болница за долекуване с билки. Споделя, че ако се намери кой да я възстанови, много би се радвала.
През март тази година комисия от експерти е направила оглед на имота и е установила, че той се нуждае от основен ремонт, тъй като мазилките са увредени, дограмите стари, а на част от прозорците стъклата липсват. На първия етаж на сградата преди време е правен ремонт, тъй като там има два кабинета - на общопрактикуващ лекар и на стоматолог. Наемните договори със специалистите са до 2015 година. Двете медицински практики обаче има къде да бъдат преместени.