Бюро по труда-Русе
/общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 счетоводител, висше икономическо обр., опит
2 работници - товаро-разтоварна дейност, основно обр., правоспособност за мотокарист
2 автобагеристи, основно/средно обр., правоспособност, кат.С
1 чистач - на 4 часа, основно обр.
1 началник на цех, висше техническо обр., компютърни умения, опит
2 мотокаристи, основно/средно обр., правоспособност
1 специалист снабдяване - шевно производство, средно обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 изпълнител на модели - шевно производство, средно обр., опит над 1 година
1 отговорник ва склад за материали - шевно производство, средно обр., компютърни умения, опит над 1 година
1 технически сътрудник, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 механизатори в селско стонство, основно/средно обр., правоспособност
2 чистачки в детска градина, средно обр.
1 печатар/ситопечатар - по националната програма „Нова възможност за заетост”, средно обр., опит
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
2 работници в кухня, основно/средно обр.
1 организатор по туризма в спортно дружество, средно специално/висше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ - безработни за чиракуване/
1 сладкар, основно/средно обр., опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
4 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
15 сервитьори, средно/основно обр., английски език, опит
2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит
3 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно/основно обр., опит
4 бармани сервитьори, средно обр.
2 електротехници, средно специално обр., опит, трета квалиф.група по електробезопасност
4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство
2 шлосери, средно обр., опит
1 специалист - доставки, висше икономическо обр., английски/друг чужд език, компютърни умения, опит
1 общ работник в склад, основно обр.
1 багерист - еднокофов багер, средно обр., опит, правоспособност
1 специалист - контролни функции - въвеждане на данни, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит
1 работник в кухня - хотелски комплекс, на 4 часа - за заместване, основно/средно обр.
1 оператор - топла преса, основно/средно обр.
1 проектант - информационни системи и база данни, висше обр. по специалността, 2 години опит
1 програмист, висше обр. по специалността, познания в работата с база данни
1 обслужващ в газ- и бензиностанция, средно обр., компютърни умения /по чл.53 от ЗНЗ - самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
2 организатори на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно професионално обр., опит в управлението на камион в Европа
5 работници - строителна изолация, 5 кофражисти, 8 зидаро-мазачи, 2 шпакловчици, средно обр., мин. 2 години опит
1 дърводелец мебелист, средно обр., мин. 2 години опит
4 деловодители призовкари, средно/висше обр., шофьори кат.В, 5 години стаж
2 оперативни счетоводители, средно/висше обр., шофьори кат.В, 5 години стаж
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения - работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
1 строителен инженер - сгради и съоръжения, висше обр. по специалността, работа с програмни продукти за проектиране, 5 години опит
1 градинар, средно обр., 2 години опит
2 машинни оператори - производство на сая, основно/средно обр., опит
1 работник поддръжка на сгради, средно обр., шофьор кат.С
10 оператори база данни - производство на филтри за автомобили, средно/висше обр., компютърни умения
1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
1 продавач консултант в магазин за дрехи и аксесоари, средно обр., английски език
15 кредитни консултанти, средно обр.
1 оператор - разфасоване на биомасла, средно обр.
1 химически лаборант, средно специално обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
11 заварчици на СО2, средно обр., правоспособност
14 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
1 електромонтьор, средно специално обр., 2 години опит
3 машинни оператори - производство на растителни масла, средно обр.
5 инженери конструктори - производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В
1 инженер конструктор - производство на локомотиви, висше техническо обр. - машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране
1 началник на смяна, висше обр. - машиностроене
1 топлотехник, средно/висше обр., опит
1 организатор - производство на авточасти, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опитът и владеенето на английски език са предимство
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. - технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 системен инженер - производство на авточасти, висше техническо обр. английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
23 работници и специалисти в отдел “Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
10 водопроводчици, основно обр., опит
1 медицинска сестра - частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит
1 продавач консултант в магазин за хладилна техника, средно/висше техническо обр.
1 работник в хлебопроизводство, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит
1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили - в диагностичен център, средно/основно обр., опит
15 строителни работници, основно/средно обр., опит като кофражисти, арматуристи, фаянсаджии, зидари, шпакловчици
4 общи работници - изкопни работи, основно обр., опит
2 багеристи, основно/средно обр., правоспособност, 5 години опит
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 заварчик - електро- и СО, основно/средно обр., правоспособност
5 работници в строителството, основно обр., опит
2 шофьори, кат.С, средно обр., опит
5 общи работници в строителството, основно/средно обр., 2 години, опит
4 агенти - директни продажби - на 4 часа, средно обр.
2 складови работници - по националната програма “Нова възможност за заетост”, средно обр.
1 работник - каменар, средно обр., опита е предимство
1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил обр./по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
4 оператори на металообработващи машини, средно спец. обр., 2 год. опит
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
2 кранисти - до 10 тона, средно обр., правоспособност, опит
1 диагностик на МПС, средно професионално обр., английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
1 медицинска сестра - стоматологичен кабинет, висше медицинско обр. по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра - детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина - за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар - образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 продавач в сервиз за битова техника - на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
3 работници в месопреработване, основно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно обр., опитът е предимство
1 шофьор - международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
2 механици - промишлено оборудване, средно техническо обр.
5 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
6 оператори на машини за производство на санитарни принадлежности, средно обр., подходящо за мъже
35 работници - сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.
1 специалист - комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо обр., компютърни умения, 2 години опит
1 инженер - производство на авточасти, висше техническо обр., английски език, 3 години опит
15 мехатроници, средно/висше обр. - електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит
21 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
3 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., опит
10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит
10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.
2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност
1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
10 финансови консултанти, средно обр.
1 координатор на проекти, висше обр. - английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
1 конструктор, висше обр. - машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks
3 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 работници - производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство
2 технолози, висше обр. - технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
2 офис асистенти - шевно производство, средно/висше обр., английски и френски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех - шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент - шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех - шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
2 общи работници в склад - чорапно производство, основно/средно обр.
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
4 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 секционни майстори - текстилно производство, средно техническо обр.
2 работници на плетачна машина - в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ - младежи до 29 години/
1 спомагателен работник - производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.
1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език
1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., 3 години стаж
3 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения
2 машинни оператори - автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения, опит
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч - на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
8 шивачки, основно обр. (за гр.Ветово)
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
6 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
5 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
10 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
175 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла
/общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.