Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Вторник, 16.07.2013 г.:На 16.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Табачка, ЕП "Пепелина", обл. Русе.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Червен, с. Кошов, с. Пепелина и ЕП "Пепелина, обл. Русе.


На 16.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, МТП "Капаклийка" Т1 .


В периода 15.07.2013 - 19.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Парк Запад".

Сряда, 17.07.2013 г.:


На 17.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червен, обл. Русе.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Пепелина, с. Табачка, с. Червен, с. Кошов, ЕП "Пепелина, обл. Русе.


На 17.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, МТП "Капаклийка" Т1 .


В периода 15.07.2013 - 19.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Парк Запад".


В периода 17.07.2013 - 19.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: обл. Русе - ТП 5 Басарбово, ТП "Дюкер 1", ТП "Дюкер 2" и базова станция Басарбово .Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на кв. "Средна кула", Промишлена зона кв. "Средна кула", кв. "Долапите" на гр. Русе и с. Басарбово.