Напук на нерадостните новини около „Параходство БРП“, включващи намалени приходи и печалба, както и протести на служители за неизплатени заплати, акциите на дружеството регистрират впечатляващ ръст на фондовата борса. Цената на ценните книжа се покачи от 0,90 до 1,05 лева или с впечатляващите 19,59%, наистина при много скромни обеми. През миналата година стойността на акциите бе паднала далеч под номинала до 0,75 лева.
Водещият борсов индекс - SOFIX, приключи седмицата с ръст от 2,9%, след като се понижи в петъчната сесия с 0,8% до ниво от 617,61 пункта при оборот от 550 хил. лв. От началото на годината индексът е нараснал с 25,7%.
Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 се покачи с 3,4% за седмицата до 124,43 пункта, равнопретегленият BGTR30 напредна с 3,7% до 456,56 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT прибави 2% до 99,64 пункта.