Договор за сътрудничество подготвят италианската бизнес асоциация „Кофиндустрия България“ и Русенският университет, стана ясно вчера след посещението на 15 представители на обединението. Сред целите на асоциацията е намирането на добре квалифицирани специалисти. В момента в България има над 700 предприятия, които са италианска собственост, членуват в „Кофиндустрия“ и дават работа на 25 000 българи.
Директорът на асоциацията Роберто Маскали обясни, че сътрудничеството с университетите трябва да се базира на три опорни точки - работни места за студенти, съвместни семинари и квалификационни курсове с висшите училища, и научни проекти в унисон с технологичните нужди на предприятията.
Русенският университет има готовност да включи италиански фирми в мрежата си от партньори и да им предостави контакти със студенти от интересуващите ги специалности.
Представителите на асоциацията имаха среща и с областната управа, по време на която бяха повдигнати въпросите за задръстванията на Дунав мост през зимния период и възстановяване на русенското летище.