Революционен нов кръвен тест ще предсказва колко дълго ще живеем и колко бързо ще остареем.

Учените открили химикал "пръстов отпечатък" в кръвта, който може да съдържа информация за здравето на детето и за степента на остаряване към края на живота му. Откритието създава възможност обикновен тест при раждането да помага на лекарите да предотвратят тежките последици от заболявания в напреднала възраст.

То може да доведе до разработването на силни нови лекарства за заболявания, свързани с напредването на възрастта, като проблеми с костите и сърдечно заболяване. Учените установили 22 метаболита, малки молекули, свързани с метаболизма, които може да са полезни индикатори за това до каква възраст може да достигне даден човек.

Изследователите изтъкват най-вече откриването на един метаболит, свързан с функционирането на белите дробове, гъстотата на костите, кръвното налягане и нивата на холестерола. Той е силно свързан и с теглото при раждането, за което е известно, че определя здравословното остаряване. Нивата на метаболита C-glyTrp отразяват ускореното остаряване по-късно в живота, смятат учените.

Високите нива на молекулата са свързани с ниско тегло при раждане при сравнение с двойки еднояйчни близнаци. Тъй като еднояйчните близнаци имат еднакви гени, това означава, че нивата на метаболита се променят от храната и различните условия в утробата.

Учените от Кралския колеж в Лондон начело с професор Тим Спектър анализирали кръвни проби от над 6000 близнаци. Те установили 22 метаболита, пряко свързани с хронологичната възраст, с по-висока концентрация при възрастните, отколкото при младите хора.

"Разбирането на молекулярните пътища, свързани с процеса на остаряване, в крайна сметка може да открие пътя за бъдещи терапии за лечение на заболявания, свързани с възрастта. Тъй като 22-та метаболита, свързани с остаряването, се намират в кръвта, можем да предскажем доста точно действителната възраст чрез обикновена кръвна проба, а в бъдеще това може да бъде развито за потенциално установяване на бързо биологично остаряване при хората", заяви съавторката на изследването д-р Ана Валдес.