От родените през 2012 година в Русе 1907 бебета едва 903 са българчетата и това ги превръща за първи път в историята на града в малцинство. Тези данни бяха изнесени по време на семинара „Българското общество: Корупция, монополи и регионално неравенство“, събрал в събота историци, социолози, психолози, юристи и университетски преподаватели. Специалистите уточниха, че тези данни не са официални, тъй като в Родилното отделение на МБАЛ-Русе медиците нямат право да водят статистика за етническия произход на новородените, но благодарение на патриотично настроени хора все пак статистиката била налице. Ако се опираме на официалната информация от Националния статистически институт, ще разберем, че циганското малцинство у нас е едва 4%, а по данни на Европейската банка тези хора са близо 900 000, уточни Искрен Веселинов, председател на Центъра за демографска политика.
Около 10-20 000 са хората, които са емигрирали от Русе към Европа и други континенти, а част от техните места са заети от вътрешни емигранти от Делиормана, които търсят по-големия град като възможност за себеизява, каза още Веселинов.
При откриването на форума проф.Петър Иванов отбеляза, че темите на всички семинари, организирани от ЦДП, не са удобни за управляващите и затова нямат подкрепата на държавните институции. Според него важните проблеми на България са намаляването на населението, циганизацията, турцизирането, корупцията, кражбите на монополистите и регионалното малтретиране.
Арабистът и ръководител на катедра „Европеистика“ в Русенския университет проф.Владимир Чуков заяви, че е проучвал проблемите и необходимостта от децентрализацията и като част от работата си в сдружение „Регион“. Той отбеляза, че жизненият стандарт на северозападния и югозападния район на България е 1 към 10.
Крайно време е не толкова да констатираме, а да се направи нещо, каза проф.Чуков и предложи в страната да се въведе управленската формула от Холандия - шестте региона за планиране в България да станат области. Такава реформа би направила избираеми областните управители, които ще работят съвместно с областен съвет. Техните компетенции биха могли да са в областта на вътрешната политика - вътрешен ред и сигурност, образование, регионално развитие и европейските проекти например, като връзката може да е директно Русе - Брюксел, а не за целта всичко да минава през София. Обезпечението на това пък може да се случи, ако по-голямата част от данъците остават в дадения регион.
Проф.Чуков добави, че се е запознал с прогноза от турски държавни анализатори, които едва преди година и половина са извадили България от списъка с враговете на Турция, а по техни прогнози до 50 години българската държавност ще е в процес на разпад.