Глоби от 1500 до 10 000 лева налага Инспекцията по труда на всеки работодател, който не плаща заплатите на работниците си. И почти всички се потвърждават в съда, който вече не приема нарушението за „маловажно“.
Само вчера работодател, който не платил на целия си персонал заплати за октомври миналата година, получи от Районния съд потвърждение на наложената му санкция от 5000 лева. Не го спасиха и упоритите му усилия да се скрие от отговорност - опразване на офиса, освобождаване на работниците и игра на котка и мишка с трудовите инспектори и съдебните призовкари.
Подобни дела вече са ежедневие в съда, въпреки че според справката на Инспекцията по труда ръст на такива нарушения не се забелязва. Обикновено при проверка се дава срок за изплащане на надниците, а глоба се налага едва ако той не бъде спазен. Освен това Кодексът на труда разрешава частичното забавяне на заплати. Работодателят обаче е длъжен да плаща регулярно 60% от възнагражденията и не по-малко от минималната заплата. В противен случай рискува глоба. Затова и шефовете на фирми предпочитали да дават минималното по закон, но да не плащат санкции на държавата.
259 акта за нарушения на трудовото законодателство са издадени само за първото полугодие на 2013-а срещу русенски работодатели. От тях палмата на първенството държи не задържането на заплати, а нарушенията на условията за безопасност при работа. Почти половината санкции са обжалвани пред съда - 137 на брой, но пък 107 от тях са потвърдени.