Завърши рехабилитацията на третокласния път Русе-Цар Калоян-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово, който бе ремонтиран на два участъка по ОП „Регионално развитие“. Първо бе предадено 6-километровото трасе от ДЗС до Щръклево, а сега и 3,6-километровото от летището до входа на военното поделение. Договорът за строителството е на стойност 4 617 781 лева, а за строителния надзор - 160 334 лева. Изпълнител на обекта е „Пътинженеринг“ ООД, а надзорната фирма - „Пътинвестинженеринг“ АД.
Гаранцията, която строителят дава за пътя, е 4 години. На пресконференция вчера представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че новото трасе ще осигури по-бързо и безопасно движение към областните центрове Русе и Търговище и малките селища.