Синът на вицепрезидента Маргарита Попова - Николай Попов стана зам.-районен прокурор на София.

ВСС гласува назначаването на Николай Попов, който е прокурор в Софийска районна прокуратура (СРП) на длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор" на Софийска районна прокуратура. От 22-ма кадровици, 14 бяха за, 2 против, 6 се въздържаха.

ВСС прие проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура. Преди това кадровиците гласуваха освобождаването на Димитър Арабаджиев от същата длъжност. За това гласуваха 22 кадровици, за бяха 19. Решението бе взето без дебат.