Община Бяла спечели проект на стойност 41 410 157 млн. лева по ОП „Околна среда“. Средствата ще бъдат инвестирани в доизграждане на 17 007 метра канализационна мрежа и реконструкция на 1 6 711 метра водопроводи. И най-важното - Бяла ще има пречиствателна станция за отпадни води. За да бъдат доведени водите до нея, ще бъдат изградени два колектора от града и от гарата, както и две помпени станции. Това обясни ръководителят на проекта инж.Димо Бодуров на пресконференция вчера. Средствата се осигуряват от Кохезионния фонд на ЕС, националния бюджет и Община Бяла. 
Водният проект е от изключително значение на първо място за екологията. В момента Бяла няма пречиствателна станция и каналните води се изливат в Беленското дере и река Янтра, както и в река Беленска, от която се носят неприятни миризми. След изграждане на новата инфраструктура беленчани ще имат чисти реки, ще се възстанови биоразнообразието, ще се намали рискът от замърсяване на подземните водоизточници, както и от стомашно-чревни зарази. Освен това ще се решат проблемите на домакинствата, които все още ползват септични ями. Не е случайно, че ЕС изисква от нас пречиствателни станции, плаща за това и ако не ги изградим, България ще плаща санкции, коментира кметът на Бяла Кольо Келерджиев.
Експертите обясняват, че сега съществуващата водопроводна мрежа е амортизирана и загубите достигат 78%. Освен това не по всички улици има канализация. След реализацията на новата инфраструктура, която е около 1/3 от общата мрежа, загубите ще бъдат намалени с около 20%.
Разбира се, причистването на водите и експлоатацията на пречиствателното съоръжение ще се калкулират в сметките за вода на беленчани. Предварителните разчети на проектантите показват двойно увеличение на цената с включен ДДС - от 1,40 на 2,80 лева за кубик. Колко на практика ще се вдигне водата обаче, зависи в крайна сметка от ДКЕВР и от ВиК асоциацията, обясни шефът на водното дружество в Русе Сава Савов. Той подчерта, че винаги се преценява дали цената е социално поносима, рентабилността за ВиК не може да надхвърли 5%. Кметът Келерджиев пък допълни, че само таксата за пречистване по предварителни изчисления е 44 стотинки.
Реалното строителство на водния проект ще започне напролет и дотогава се очаква обществените поръчки да са проведени и да бъдат избрани изпълнител и надзор. Изпълнителят трябва да изготви техническия проект за пречиствателната станция и да я изпълни. Срокът за реализация е 36 месеца и финалът трябва да бъде сложен на 28 август 2015 година. Кметът Келерджиев обяви, че строителството ще става поетапно и старанието на Общината ще бъде да се създадат най-малко неудобства на гражданите при разкопаването на улиците. Очакванията са при реализирането на проекта да бъдат отворени 120 работни места за местните хора.
Този проект е само първи етап от интегрираното управление на водите в Бяла. За рехабилитация на останалата стара ВиК мрежа кметът съобщи, че вече има  готов проект, с който Общината ще кандидатства през следващия програмен период.