„Сплендид“ АД осъди Община Русе да му плати 10 447 лева. Куриозното в случая е, че Общината държи половината от акциите на дружеството и е негов съсобственик заедно с „Хин Ко“ АД. Парите обаче се търсят заради направени от хотела разноски по реституционни претенции за част от имуществото, внесено от общината като апортна вноска в капитала на дружеството. 
Цялата история тръгва от едно малко перално помещение, за което се водят дела повече от 10 години. То е реституирано на частно лице. Това перално обаче е част от хотелския комплекс, внесен в капитала на „Сплендид“ от общината. И понеже собственикът му на практика е бил лишен от възможността да го ползва повече от 5 години, „Сплендид“ АД е било осъдено да му плати 5000 лева обезщетение и още толкова за лихви и съдебни разноски. А сега дружеството си търси тези пари от общината.
Искът е основателен, произнесе се вчера състав на Районния съд. И ако решението му влезе в сила, общината ще трябва да плати парите на собственото си дружество. Плюс новите съдебни разноски по сегашните спорове.