Слаб интерес към възможностите за подпомагане на кредитирането, осигурявани от Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. отчитат експертите на Българската банка за развитие. За района на Русе са дадени гаранции за 3,049 млн. лева по 12 кредита на 11 бенефициента. Сумата за цялата страна е 110 млн. лева, при ресурс, който може да достигне над 1 млрд. лева, обясни Добромир Люцканов - главен експерт „Връзки с наредители и бенефициенти“ на Националния гаранционен фонд (НГФ).
По схемата фондът да издава гаранции за максимум 80% от сумата на кредита по три мерки от ПРСР - 121, 122 и 123, като работи с 14 банки. Средната лихва за одобрените досега проекти е 6,76% процента годишно, а бенефициентите са освободени от скъпите такси за разглеждане и обслужване на заема. Сроковете за одобрение са експресни - до 3 дни за кредити до 500 000 лева и до 10 дни за по-големите. Въпреки тези предимства, сравнително малко земеделци използват услугите на гаранционния фонд. Люцканов обясни този факт с късното стартиране на схемата - едва през февруари 2013 г., след като станало ясно, че е възможно голяма част от еврофинансирането по тези мерки да бъде изпуснато. Въпреки че се отнася за периода 2007-2013 г., по схемата ще може да се кандидатства до септември 2015 г.
Над 1200 одобрени от ДФ „Земеделие“ проекти още не са реализирани, голяма част заради липса на обезпечения. Точно те трябва да се възползват от възможностите на гаранционния фонд, каза Люцканов.
НГФ стартира тези дни нова схема за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия, които могат да са със всякаква дейност, земеделска или не, като е възможно и да са новостартиращи. Общият ресурс по тази схема е 360 млн. лева, като обаче се гарантират максимум 50% от стойността на кредита.