В следващите три години депутатите ще продължат да пътуват със същото темпо, както и досега и ще изминат общо 10 800 000 километра до 2016 г.

Това сочи тригодишната бюджетна прогноза, публикувана на сайта на Народното събрание. Това означава, че избраниците ни 270 пъти ще обиколят екватора, пише "Преса".

Планирано е всяка година със служебните и личните си автомобили те да пропътуват по 3 600 000 километра въпреки заявките за политика на икономии. Депутатите ще продължат да получават и досегашния размер на безотчетните пари, известни като т.нар. 2/3 към заплатите. В бюджетната прогноза е записано, че тези средства отиват "за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности". Те се водят разход, върху който не се начисляват данъци, но пък никой не отчита харчовете с оправдателни документи. Голяма част от депутатите просто си прибират тези пари като добавка към заплатата.

През периода 2015 - 2017 г. разходите на парламента леко ще се завишат. Тази година одобреният им разход е с около 630 000 лв. по-нисък. В бюджетната прогноза е поет ангажимент да се подобри качеството на законодателната дейност и да се засили юридическият капацитет на администрацията на парламента. Ще се формира Консултативен съвет по законодателство и ще се финансира студентска програма. Предвижда се още да се създаде звено за оценка на въздействието на законите.

Субсидията, която хазната дава в момента на Народното събрание, е 50 813 000 лв. Останалата част от средствата се осигуряват от собствени приходи на парламента. През 2015 и 2016 г. обаче държавният бюджет ще плаща вече по 53 млн. лв. субсидия, защото приходите намалявали. Обяснението за по-ниските постъпления е заради предстоящо

преструктуриране на второстепенния разпоредител с бюджет НЦИОМ, заради въведената възможност за безплатен достъп до електронното издание на "Държавен вестник" и заради промяната в нормативната уредба, свързана с отпадане на необходимостта обществените поръчки да се публикуват в официоза.