"Не знам за такова упълномощаване на Михаил Андонов, за разпореждане с активи на БЕХ. Дори и да има такова, то не може да доведе до продажба на ВЕЦ, поради няколко причини. Първо, БЕХ няма ВЕЦ-ове. И второ, от 2010 година всяка продажба на дълготрайни материални активи се извършва от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол".

Това каза бившият министър Делян Добрев по повод днешните разкрития на енергийния министър Драгомир Стойнев.

"На 17.04.2012 г. Валентин Николов в качеството си на председател на СД на БЕХ е подписал договор за възлагане на управление на БЕХ с тогавашния изпълнителен директор Михаил Андонов. Според договора последният има право да се разпорежда с дълготрайните материални активи на БЕХ в размер на 10%, без да иска разрешение от Съвета на директорите на дружеството. Това е прецедент - това не се е случвало никога. На практика това му давало възможност да продаде всички язовири и каскади на НЕК. Той поиска бившият министър Делян Добрев да каже дали е знаел за това. Защо служебният министър Асен Василев не е реагирал, попита Стойнев и подчерта: Дори министърът на икономиката и енергетиката няма такива права.

Според Добрев "ВЕЦ-овете са в забранителен списък и за продажбата им трябва решение на Народното събрание".

"Разделянето на НЕК от ЕСО трябваше вече да е факт. Затова разделяне имаше избран международен консултант. Ако той не си е свършил работата в срок, трябва да му се търси отговорност", подчерта областният хоординатор на ГЕРБ – Хасково. Добрев каза, че санкциите от Европейската комисия не са автоматични и се прилагат единствено след осъдителна присъда за неспазване на Европейското законодателство. "Към момента такава няма. Обикновено този процес трае между една и две години. Ако в този период несъответствието бъде отстранено, до секции няма да се стигне", допълни Делян Добрев.